Αρχική

Συλλογές Γενικότερου Ενδιαφέροντος

Το Εγκληματολογικό Μουσείο διαθέτει αρκετές συλλογές οι οποίες παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον. Οι συγκεκριμένες συλλογές είναι οι εξής:

  • Η Συλλογή με Πίνακες, στην οποία περιλαμβάνονται συγκεντρωτικοί εποπτικοί πίνακες με δείγματα εγκληματολογικού αλλά και ποικίλου περιεχομένου (σφαίρες, σχοινιά, τρίχες κ.ά.).
  • Η Συλλογή με Έντυπο Υλικό, η οποία περιλαμβάνει ποικίλα έντυπα εγκληματολογικού, ιατροδικαστικού, τοξικολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
  • Η Συλλογή για την Ιστορία του Μουσείου, στην οποία περιλαμβάνονται αντικείμενα που σχετίζονται με την ίδρυση και την ιστορική εξέλιξη του Εγκληματολογικού Μουσείου.