Αρχική

Συλλογές Τοξικολογικού Ενδιαφέροντος

Το Εγκληματολογικό Μουσείο διαθέτει τρεις συλλογές τοξικολογικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα: