Αρχική

Συλλογή Aνθρώπινων Yπολειμμάτων

 

Ψηφιακά Εκθέματα

3D Εκθέματα

Η συλλογή ανθρώπινων υπολειμμάτων περιλαμβάνει ανθρώπινα υπολείμματα που παρουσιάζουν κυρίως διαμαρτίες περί τη διάπλαση και ιδιότυπα περιστατικά ιατροδικαστικού και παθολογοανατομικού ενδιαφέροντος. Η συλλογή έχει ιδιαιτέρως σημαντικό ερευνητικό και ιστορικό ενδιαφέρον και δημιουργήθηκε αμιγώς για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
Η συλλογή μπορεί να διαιρεθεί:

  • στα Ξηρά Παρασκευάσματα και
  • στα Μονιμοποιημένα Παρασκευάσματα.

Καθεμία από τις παραπάνω επιμέρους συλλογές υποδιαιρείται με τη σειρά της σε υποσυλλογές.