Αρχική

Συλλογή Αντικειμένων Γενικότερου Ιατροδικαστικού Ενδιαφέροντος

Ψηφιακά Εκθέματα

Η Συλλογή Αντικειμένων Γενικότερου Ιατροδικαστικού Ενδιαφέροντος απαρτίζεται από ποικίλα, ετερόκλητα αντικείμενα-πειστήρια, καθένα από τα οποία παρουσιάζει ξεχωριστό ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. Τα αντικείμενα-πειστήρια της συλλογής έχουν συγκεντρωθεί από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, στο πλαίσιο της διερεύνησης δικαστικών υποθέσεων. Η συλλογή διαιρείται στις εξής δύο επιμέρους συλλογές:

  • στα Αντικείμενα Πρόκλησης Ηδονής και
  • στα Λοιπά Αντικείμενα Ιατροδικαστικού Ενδιαφέροντος.