Αρχική

Συλλογή Προπλασμάτων

Ψηφιακά Εκθέματα

 3D Εκθέματα

Η Συλλογή Προπλασμάτων περιλαμβάνει ομοιώματα πραγματικών αντικειμένων με ιατροδικαστικό ενδιαφέρον τα οποία δημιουργήθηκαν στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, με σκοπό να υποβοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη συλλογή διαιρείται σε τρεις επιμέρους συλλογές:

  • στα Προπλάσματα Μανιταριών,
  • στα Κέρινα προπλάσματα και
  • στα Λοιπά Προπλάσματα.