Αρχική

Συλλογή Βρόχων

Ψηφιακά Εκθέματα

3D Εκθέματα

Η Συλλογή Βρόχων περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων βρόχων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από αυτόχειρες. Για αυτόν το λόγο, καθένα από τα αντικείμενα της συλλογής βρόχων πιστοποιεί και μια συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Η συγκεκριμένη συλλογή δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς.