Αρχική

Συλλογή Υποδημάτων

Ψηφιακά Εκθέματα

Η Συλλογή Υποδημάτων περιλαμβάνει υποδήματα τα οποία πιστοποιούν θανάτους κυρίως από ηλεκτροπληξία ή από πτώση από ύψος. Το σύνολο των αντικειμένων της συλλογής συλλέχθηκαν από τον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο της διερεύνησης δικαστικών υποθέσεων, από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.