Αρχική

Αντώνης Κουτσελίνης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΒΟΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Ιατρικής, 1959
 • Ειδικότητα Μικροβιολογίας - Βιοχημείας, 1964
 • Ειδικότητα Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας, 1967
 • Μετεκπαίδευση στις Η.Π.Α., 1967, 1968, 1976, 1980

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

 • Διδάκτωρ Ιατρικής, 1960
 • Υφηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 1970
 • Εντεταλμένος Υφηγητής, 1971
 • Έκτακτος Καθηγητής, 1980
 • Τακτικός Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 1981

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών
 • Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
 • Γενικός Γραμματεύς του Ανωτ. Επιστ. Συμ (Α.Ε.ΣΥ.) του Υπουργείου Υγείας
 • Αναπλ. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, 1995-1997
 • Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, Ιούνιος 1997-2001
 • Αντιπρύτανης Παν/μίου Αθηνών 2000-2003

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μέλος 30 Επιστημονικών Εταρειών Ελληνικών και ξένων με θητεία, στις περισσότερες, Προέδρου
 • Συμμετοχή ενεργός σε περισσότερα από 250 Συνέδρια στην Ελλάδα και 11Ο στο Εξωτερικό, με ανακοινώσεις, διαλέξεις, συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης» κ.λπ.
 • Τιμητικές διακρίσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Εκπροσώπηση της χώρας σε θέματα της αρμοδιότητός μου σε διεθνείς Οργανισμούς
 • Ενεργός συμμετοχή σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό Επιτροπών, Δ.Σ. Οργανισμών και νοσοκομείων, με πολύπλευρη, διοικητική και επιστημονική δραστηριότητα
 • Εκπόνηση περισσοτέρων των 50 διδακτορικών διατριβών και διατριβών για Υφηγεσία
 • Συγγραφή 35 επιστημονικών Μονογραφιών, Συγγραμμάτων και Κεφαλαίων σε διάφορα συγγράμματα
 • Δημοσίευση ή ανακοίνωση περισσοτέρων των 400 επιστημονικών εργασιών στον Ελλαδικό και 250 στον ξένο επιστημονικό τύπο
 • Εκτεταμένες αναφορές του επιστημονικού έργου μου στο διεθνή επιστημονικό χώρο


[επιστροφή στην σελίδα Ιστορία]

[επιστροφή στην σελίδα Διοίκηση]