Αρχική

Ψηφιακές Συλλογές

Συλλογές Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος (508)

Το Μουσείο διαθέτει τρεις συλλογές που παρουσιάζουν εγκληματολογικό ενδιαφέρον.

Συλλογές Ιατροδικαστικού Ενδιαφέροντος (254)

Το Μουσείο διαθέτει έναν αξιόλογο αριθμό συλλογών οι οποίες παρουσιάζουν ιατροδικαστικό ενδιαφέρον.

Συλλογές Τοξικολογικού Ενδιαφέροντος (12)

Το Μουσείο διαθέτει τρεις συλλογές τοξικολογικού ενδιαφέροντος.

Συλλογές Γενικού Ενδιαφέροντος (93)

Το Μουσείο διαθέτει αρκετές συλλογές οι οποίες παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον.