Αρχική

Συλλογή Ανθρωπίνων Υπολλειμάτων (79)

Aνθρώπινα υπολείμματα που παρουσιάζουν κυρίως διαμαρτίες περί τη διάπλαση και ιδιότυπα περιστατικά ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος

Συλλογή Ζωικών Υπολειμμάτων (2)

Υπολείμματα ζώων με σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό –κυρίως ιατροδικαστικό– ενδιαφέρον.

Συλλογή με Αντικείμενα Γενικότερου Ιατροδικαστικού Ενδιαφέροντος (24)

Ποικίλα και ετερόκλητα αντικείμενα-πειστήρια γενικότερου ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος.

Συλλογή Προπλασμάτων (121)

Ομοιώματα πραγματικών αντικειμένων με ιατροδικαστικό ενδιαφέρον.

Συλλογή Βρόχων (11)

Ένας μεγάλος αριθμός αυτοσχέδιων βρόχων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από αυτόχειρες.

Συλλογή Υποδημάτων (17)

Yποδήματα τα οποία πιστοποιούν θανάτους κυρίως από ηλεκτροπληξία ή από πτώση από ύψος.

There are no exhibits in this collection