Αρχική

Προγράμματα

Το Εγκληματολογικό Μουσείο στην ψηφιακή εποχή

Το Εγκληματολογικό Μουσείο με την αρωγή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ Α.Ε.) (Μέτρο 2.4,
Πρόσκληση 91) πραγματοποίησε το έργο με τίτλο «Συλλογή, Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Υλικού του Εγκληματολογικού Μουσείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Στη διάρκεια του Έργου ψηφιοποιήθηκαν τα περισσότερα από τα αντικείμενα των συνολικά 15 συλλογών εγκληματολογικού, ιατροδικαστικού, τοξικολογικού και γενικότερου ενδιαφέροντος. Το ψηφιοποιημένο υλικό διατίθεται σε διαφορετικές αναλύσεις και σε ποικίλες μορφές, όπως:
  • Φωτογραφίες (2D) από συνολικά 900 αντικείμενα.
  • Τρισδιάστατα μοντέλα (3D) και πανοραμικές απεικονίσεις από συνολικά 18 ντικείμενα.
Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του ψηφιοποιημένου υλικού μέσω της κατάλληλης σχεδίασης του διαδικτυακού τόπου (www.criminology-museum.uoa.gr), στον οποίο είναι δυνατή η περιήγηση στις συλλογές και η αναζήτηση αντικειμένων βάσει κριτηρίων. Συνοδευτικά επεξηγηματικά κείμενα, περιγραφές, λέξεις-κλειδιά, τίτλοι, καθώς και κάθε άλλου είδους πληροφοριακό υλικό, σε μορφή κειμένου, είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες του Μουσείου σε τρεις ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες: ελληνική, αγγλική και γαλλική.
Το Έργο υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο του 2007 έως και τον Μάρτιο του 2008. Για την ολοκλήρωσή του απασχολήθηκε ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό ποικίλων ειδικοτήτων: επιστήμονες Πληροφορικής, ηλεκτρονικοί, γραφίστες, μουσειολόγοι, ιατροδικαστές, τοξικολόγοι, γιατροί, συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, φιλόλογοι, ιστορικοί, ιστορικοί των επιστημών, καθώς και μεταφραστές αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.