Αρχική

Εργασίες/ Δημοσιεύσεις

Άρθρα:

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ε., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Β., ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ, Γ., ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, Ν.,ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Π., και ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ, Α. 2003. Ο επανασχεδιασμός του Εγκληματολογικού Μουσείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Αποτίμηση εργασιών αναβάθμισης της κατάστασης διατήρησης και έκθεσης της συλλογής, Το Μουσείο, 3, σ.20-22.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Β., ΣΑΚΚΗ, Ζ., ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ, Κ., και ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ, Α.
2003, Μελέτη Συντήρησης για τα Αγχέμαχα Όπλα του Εγκληματολογικού
Μουσείου, Το Μουσείο, 4, σ.23-25. 

STAMATOPOULOU, E., ARGYROPOULOS, V., PANAGIARIS, G., PAPADAKOS, N.,
CHRISTODOULOU, P., and KOUTSELINIS, A. 2003. Low-budget collection
management at the Criminal Museum, School of Forensic Medicine,
University of Athens, Museologia, 3, p.95-100. 

 

Παρουσιάσεις σε συνέδρεια:

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ, Κ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Μ., ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ, Σ., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Κ., ΧΑΛΑΤΣΗΣ, Κ., και ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. 2007. Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των εκθεμάτων του Εγκληματολογικού Μουσείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, In: 4o Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο
Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, σ.141.

ΣΑΚΚΗ, Ζ., ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ, Γ., ΤΩΡΟΥ Ε., ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ, Κ. 2007. Η ιστορία του Εγκλήματος στην Ελλάδα μέσα από το Εγκληματολογικό Μουσείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, In: 4o Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο
Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, σ.142.

SAKKI, Z., KARYDIS, C., SPILIOPOULOU, C., and MARAVELIAS C. 2007. Knives cost lives: ethical issues relating to the conservation of a group of weapons at the Museum of Criminology of the Medical School –University of Athens, In: V., ARGYROPOULOS, A., HEIN, and M.A., HARITH (Eds.), Strategies for Saving our Cultural Heritage, International Conference, Cairo, Egypt, 25 Feb. - 1 Mar. 2007, TEI of Athens, p.244-250. [abstract]

ΣΑΚΚΗ, Ζ., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Β., ΚΑΡΥΔΑΣ, Α., ΆΓΓΛΟΣ, Δ., ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ, Κ.,
και ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. 2006. Προβλήματα σταθεροποίησης ιστορικών
αγχεμάχων όπλων εκτιθέμενων σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον στο
Εγκληματολογικό Μουσείο της Αθήνας, In: 3o Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο
Ιατρικής Σχολής, Αθήνα, σ.208.

ARGIROPOULOS, V., SAKKI, Z., KARYDAS, A.G., ZARKADAS, C., POULI, P.,
MELESSANAKI, K., GIAKOUMAKI, A., ANGLOS, D., GIANNOULAKI, M., 2005. Problems in
stabilizing historic iron-bladed weapons displayed in an uncontrolled
environment in the Criminal Museum of Athens, Greece, In: The Pre-prints
of the 14th Triennial Meeting, Vol I, p.293-300. [abstract]

 

Άρθρα όπου γίνεται αναφορά στο Εγκληματολογικό Μουσείο

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ, Μ., και ΜΙΚΕΛΑΚΗΣ, Μ., 2003. Η ερμηνεία της κληρονομιάς στα μουσεία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια μουσειολογική προσέγγιση. Το Μουσείο, 3, σ.9-11.

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. 2001. Το πανεπιστημιακό μουσείο. Χαρακτήρας και λειτουργία, Στο: Μ., ΣΚΑΛΤΣΑ (Εκ.) Η Μουσειολογία στον 21ο Αιώνα. Θεωρία και πράξη, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Θεσσαλονίκη, 21-24 Νοεμ. 1997, Εντευκτήριο: Θεσσαλονίκη, σ.66-72.