Αρχική

Σύνδεσμοι

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://uoa.gr/

Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.: http://www.med.uoa.gr/

Εργαστήριο Ιατροδιακστικής και Τοξικολογίας Ε.Κ.Π.Α.: http://forensic.med.uoa.gr/index.html

 

Μουσεία του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://history-museum.uoa.gr/

Ανθρωπολογικό Μουσείο, Ιατρική Σχολή: http://anthropology-museum.uoa.gr/

Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος: http://museums.geol.uoa.gr/paleontology/PalMuseumgr.htm

Ζωολογικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας: http://www.biol.uoa.gr/gr/zool_museum.html ή http://www.biol.uoa.gr//zoology/welcome.html

Βοτανικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας: http://www.biol.uoa.gr/gr/plant_museum.html

Βοτανικός Κήπος, Τμήμα Βιολογίας: http://www.biol.uoa.gr/gr/bot_gard.html

Βοτανικός Κήπος Διομήδου, Τμήμα Βιολογίας: http://www.biol.uoa.gr/gr/bot_gard_diomidous.html

 

Μουσεία Εγκληματολογίας και Ιατροδικαστικής

Museo crimologiko: http://www.museocriminologico.it/index_uk.htm

The Medieval Crime Museum: http://www.kriminalmuseum.rothenburg.de/Englisch/page1.html

National Museum of Crime and Punishment (Washigton): http://www.crimemuseum.org/index.html

 

Ιστοσελίδες Εγκληματολογικoύ Ενδιαφέροντος

Εθνική Επιτροπή Βιοηθκής: http://www.bioethics.gr/

Dream Anatomy: http://www.nlm.nih.gov/exhibition/dreamanatomy/da_intro.html

 

Άλλες Ιστοσελίδες

International Council of Museums: http://icom.museum/

Οδηγός Περιφέρειας Αττικής: http://attika.unipi.gr/culture/

Europeana - Connecting Cultural Heritage: http://dev.europeana.eu/home.php