Αρχική

Συλλογές Ιατροδικαστικού Ενδιαφέροντος

Το Εγκληματολογικό Μουσείο διαθέτει έναν αξιόλογο αριθμό συλλογών οι οποίες παρουσιάζουν ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. Οι συλλογές ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής:

  • Η Συλλογή Aνθρώπινων Yπολειμμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται ανθρώπινα υπολείμματα που παρουσιάζουν κυρίως διαμαρτίες περί τη διάπλαση και ιδιότυπα περιστατικά ιατροδικαστικού και παθολογοανατομικού ενδιαφέροντος.
  • Η Συλλογή Zωικών Yπολειμμάτων, μια μικρή συλλογή του Εγκληματολογικού Μουσείου, η οποία περιλαμβάνει υπολείμματα ζώων με σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό –κυρίως ιατροδικαστικό– ενδιαφέρον.
  • Η Συλλογή Aντικειμένων Γενικότερου Ιατροδικαστικού Ενδιαφέροντος, που απαρτίζεται από ποικίλα, ετερόκλητα αντικείμενα-πειστήρια, καθένα από τα οποία παρουσιάζει ξεχωριστό ιατροδικαστικό ενδιαφέρον.
  • Η Συλλογή Προπλασμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται ομοιώματα πραγματικών αντικειμένων με ιατροδικαστικό ενδιαφέρον, τα οποία δημιουργήθηκαν στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα.
  • Η Συλλογή Βρόχων, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων βρόχων, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτόχειρες.
  • Η Συλλογή Υποδημάτων, που περιλαμβάνει υποδήματα τα οποία πιστοποιούν θανάτους κυρίως από ηλεκτροπληξία ή από πτώση από ύψος.