Συλλογές Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος | Μουσείο Εγκληματολογίας
Αρχική

Συλλογές Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος


Το Μουσείο διαθέτει τρεις συλλογές που παρουσιάζουν εγκληματολογικό ενδιαφέρον και στις οποίες εντάσσεται πολύ μεγάλος αριθμός αντικειμένων. Οι τρεις συλλογές εγκληματολογικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής:

  • Η Συλλογή Πολεμικού Υλικού, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα-πειστήρια εγκληματικών πράξεων, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από ανθρωποκτονίες και αυτοκτονίες που πραγματοποιήθηκαν χρονικά στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.Η συλλογή διαιρείται σε επιμέρους υποσυλλογές:

  • Όπλα, αγχέμαχα όπλα και πυροβόλα
  • Λαιμητόμος (γκιλοτίνα)
  • Αντικείμενα, εργαλεία και βακτηρίες (μαγκούρες)
  • Εκρηκτικές ύλες και πυρομαχικά
  • Στρατιωτικός εξοπλισμός

  • Η Συλλογή Αντικειμένων Μαγγανείας, στην οποία περιλαμβάνονται αντικείμενα-πειστήρια προερχόμενα από διάφορους τόπους στον ελλαδικό χώρο στους οποίους διεξήχθησαν τελετές μαγείας. Τα αντικείμενα της συγκεκριμένης συλλογής χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα.
  • Η Συλλογή Πλαστών Χαρτονομισμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται χαρτονομίσματα (τραπεζογραμμάτια) και χαρτόσημα από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που συγκεντρώθηκαν στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα.