Αρχική

Συλλογές Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος


Το Μουσείο διαθέτει τρεις συλλογές που παρουσιάζουν εγκληματολογικό ενδιαφέρον και στις οποίες εντάσσεται πολύ μεγάλος αριθμός αντικειμένων. Οι τρεις συλλογές εγκληματολογικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής:

  • Η Συλλογή Πολεμικού Υλικού, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα-πειστήρια εγκληματικών πράξεων, προερχόμενα κατά κύριο λόγο από ανθρωποκτονίες και αυτοκτονίες που πραγματοποιήθηκαν χρονικά στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.Η συλλογή διαιρείται σε επιμέρους υποσυλλογές:

  • Όπλα, αγχέμαχα όπλα και πυροβόλα
  • Λαιμητόμος (γκιλοτίνα)
  • Αντικείμενα, εργαλεία και βακτηρίες (μαγκούρες)
  • Εκρηκτικές ύλες και πυρομαχικά
  • Στρατιωτικός εξοπλισμός

  • Η Συλλογή Αντικειμένων Μαγγανείας, στην οποία περιλαμβάνονται αντικείμενα-πειστήρια προερχόμενα από διάφορους τόπους στον ελλαδικό χώρο στους οποίους διεξήχθησαν τελετές μαγείας. Τα αντικείμενα της συγκεκριμένης συλλογής χρονολογούνται από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα.
  • Η Συλλογή Πλαστών Χαρτονομισμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται χαρτονομίσματα (τραπεζογραμμάτια) και χαρτόσημα από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που συγκεντρώθηκαν στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα.