Αρχική

Συλλογή Αντικειμένων Μαγγανείας

 

3D εκθέματα

Η Συλλογή Αντικειμένων Μαγγανείας περιλαμβάνει αντικείμενα-πειστήρια που προέρχονται από τόπους όπου έχουν διεξαχθεί τελετές μαγείας. Τα αντικείμενα-πειστήρια της συλλογής συλλέχθηκαν από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο της διερεύνησης δικαστικών υποθέσεων από τα τέλη του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.
Στη συλλογή εντάσσονται κλειδιά, τεμάχια χαρτιού και υφάσματος με κείμενα και σχηματικές παραστάσεις, φωτογραφικό υλικό, άμφια, καθώς και διάφορα άλλα –παρόμοιου χαρακτήρα– αντικείμενα.