Αρχική

Συλλογή Πλαστών Χαρτονομισμάτων

Ψηφιακά εκθέματα

Η συλλογή πλαστών χαρτονομισμάτων περιλαμβάνει χαρτονομίσματα (τραπεζογραμμάτια) και χαρτόσημα από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που συλλέχθηκαν στις αρχές και στα μέσα του 20ου αιώνα. Αρκετά από τα αντικείμενα της συλλογής περιήλθαν στο Εγκληματολογικό Μουσείο όταν η Διεύθυνση του Μουσείου ζήτησε και έλαβε από την Υπηρεσία Εισπράξεως και Πληρωμών, του Τμήματος Ταμείων Χρηματικού και Τίτλων, κίβδηλα τραπεζογραμμάτια και κέρματα, για την ολοκλήρωση της συλλογής.
Η συλλογή περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων και χαρτοσήμων, καθώς και τα κίβδηλα αντίγραφα αυτών – τα οποία ως επί το πλείστον φέρουν την ένδειξη «ΑΚΥΡΟΝ» ή «ΚΙΒΔΗΛΟΝ».