Αρχική

Συλλογή Ζωικών Υπολειμμάτων

Η Συλλογή Ζωικών Υπολειμμάτων αποτελεί μια μικρή συλλογή του Εγκληματολογικού Μουσείου, η οποία περιλαμβάνει υπολείμματα ζώων με σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό –κυρίως ιατροδικαστικό– ενδιαφέρον. Η συλλογή διαιρείται στις εξής δύο επιμέρους συλλογές:

  • στα Μουμιοποιημένα Ζωικά Υπολείμματα και
  • στο Σκελετικό Υλικό.