Αρχική

Συλλογή Εξαρτησιογόνων Ουσιών

Ψηφιακά εκθέματα

 3D εκθέματα

Στη Συλλογή Εξαρτησιογόνων Ουσιών περιλαμβάνονται δείγματα ναρκωτικών και παραισθησιογόνων-ψευδαισθησιογόνων ουσιών. Η συλλογή δημιουργήθηκε με σκοπό να υποβοηθήσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα που επιτελείται από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.