Αρχική

Συλλογή Πειστηρίων Δηλητηριάσεων

Η συλλογή πειστηρίων δηλητηριάσεων περιλαμβάνει αντικείμενα-πειστήρια από περιπτώσεις δηλητηριάσεων. Το σύνολο των αντικειμένων της συλλογής συλλέχθηκαν από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο της διερεύνησης δικαστικών υποθέσεων, από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Η συγκεκριμένη συλλογή δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Επιστροφή