Αρχική

Συλλογή Χημικών και Φαρμακευτικών Ουσιών

Η συλλογή χημικών και φαρμακευτικών ουσιών περιλαμβάνει χημικά αντιδραστήρια και φαρμακευτικά σκευάσματα. Η συλλογή έχει δημιουργηθεί με σκοπό να υποβοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία που επιτελείται από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.