Περίστροφο τύπου Lefaucheux 1860-1870, διαμετρήματος 7 χιλ. | Μουσείο Εγκληματολογίας
Αρχική

Περίστροφο τύπου Lefaucheux 1860-1870, διαμετρήματος 7 χιλ.