Αρχική

Συλλογή με Πίνακες

Η συλλογή με πίνακες περιλαμβάνει συγκεντρωτικούς εποπτικούς πίνακες με δείγματα εγκληματολογικού αλλά και ποικίλου περιεχομένου (σφαίρες, σχοινιά, τρίχες κ.ά.). Το σύνολο των πινάκων χρονολογείται στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα και έχει αποκλειστικώς εκπαιδευτικό και επιστημονικό χαρακτήρα.