Αρχική

Συλλογή με Έντυπο Υλικό

Ψηφιακά εκθέματα

Η συλλογή με έντυπο υλικό περιλαμβάνει ποικίλα έντυπα εγκληματολογικού,
ιατροδικαστικού, τοξικολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Ενίοτε το
υλικό της συλλογής συνδέεται και με τα λοιπά αντικείμενα των συλλογών
του Μουσείου. Η συλλογή διαιρείται σε τρεις επιμέρους:

  • στα έγγραφα,
  • στα περιοδικά και
  • στις φωτογραφίες, τα σκίτσα και τις
    ακτινογραφίες.