Αρχική

Συλλογή για την Ιστορία του Μουσείου

Η συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα που σχετίζονται με την ίδρυση και την ιστορική εξέλιξη του Εγκληματολογικού Μουσείου.