Αρχική

Διοίκηση

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Μαρία Στεφανίδου-Λουτσίδου
Καθηγήτρια Τοξικολογίας


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Χαρά Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Σωτήρης Αθανασέλης, Καθηγητής Τοξικολογίας
Κωνσταντίνος Μωραίτης, Επίκουρος Καθηγητής Δικαστικής Ανθρωπολογίας