Αρχική

Εκπαίδευση

Το Εγκληματολογικό Μουσείο συνδέεται εξ ορισμού με την εκπαιδευτική διαδικασία. Προς την κατεύθυνση αυτή, εκτός από τη φύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη των μοναδικών στο είδος τους για την Ελλάδα αντικειμένων του, το Μουσείο ασχολείται με την εκπαίδευση φοιτητών και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, σκοποί οι οποίοι αποτελούν και τη βασική κατευθυντήρια αποστολή του.

Ωστόσο, εκτός των ανωτέρω, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ευρύτερη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο σύνολο της κοινωνίας, το Εγκληματολογικό Μουσείο έχει συμπεριλάβει στους μελλοντικούς σχεδιασμούς δράσης του την κατάρτιση και την υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσω αυτών, καθώς και της ανάδειξης των αντικειμένων που διαθέτει στις συλλογές του, επιδιώκεται η ενδυνάμωση της ικανότητας του επισκέπτη να ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα και την ουσιαστική σχέση μεταξύ πειστηρίων εγκλήματος, πράξεων βίας και όψεων της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην ελληνική κοινωνία, όπως αυτή διαμορφώθηκε σε όλες τις ιστορικές φάσεις του 19ου και του 20ού αιώνα.

Η υποστήριξη που προσφέρει το Μουσείο Εγκληματολογίας στο εκπαιδευτικό έργο που καλείται να διεκπεραιώσει το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας αλλά και ευρύτερα, ολόκληρη η Ιατρική Σχολή, λαμβάνει σήμερα τη μορφή επίσκεψης-ξενάγησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, σχολών επιστημών υγείας, νομικών σχολών, κ.α. Στις επισκέψεις, έμφαση δίνεται στη μουσειακή θεματική που περισσότερο σχετίζεται με το ανικείμενο μελέτης των φοιτητών. Για παράδειγμα, στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής δίνεται έμφαση στη θεματική, ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, ενώ στους φοιτητές νομικών σχολών δίνεται έμφαση στη θεματική εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.

Επίσης, το Μουσείο έχει εδραιώσει μια μακροχρόνια συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας, στο πλαίσιο της οποίας, πραγματοποιούνται πισκέψεις σπουδαστών στον εκθεσιακό χώρο, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε σπουδαστές του Τμήματος να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν την προληπτική και σωστική συντήρηση των συλλογών.