Αρχική

Συλλογές Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος

Les collections...... sont les suivantes:

Οι συλλογές Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος είναι οι παρακάτω:

 • Συλλογή πολεμικού υλικού: Περιλαμβάνει αντικείμενα-πειστήρια εγκληματικών πράξεων και πολεμικών συρράξεων από τον ελλαδικό χώρο. Η συλλογή διαιρείται σε επιμέρους υποσυλλογές:
  • Όπλα, αγχέμαχα όπλα και πυροβόλα
  • Λαιμητόμος (γκιλοτίνα)
  • Αντικείμενα, εργαλεία και βακτηρίες (μαγκούρες)
  • Εκρηκτικές ύλες και πυρομαχικά
  • Στρατιωτικός εξοπλισμός
 • Συλλογή αντικειμένων μαγγανείας: Περιλαμβάνει αντικείμενα από τόπους στους οποίους έχουν διεξαχθεί τελετές μαγείας
 • Συλλογή πλαστών χαρτονομισμάτων: Περιλαμβάνει χαρτονομίσματα (τραπεζογραμμάτια) και χαρτόσημα από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες